Union Council

C189 - Decent Work for Home-based Workers (NP)

C189 - Decent Work for Home-based Workers (NP) घरेलु काम पनि काम हो । ​घरेलु श्रमिकहरुलाई पनि अरु श्रमिकलाई जस्तै मर्यादित कामको व्यवस्था हुनुपर्छ । १६ जुन, २०११, को अन्तर्रष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा अन्तर्रष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओले घरेलु श्रमिकका लागि मर्यादित कामको आवश्यकता महशुस गरी महासन्धी पारित गरयो । जसलाई घरेलु श्रम महासन्धी, २०११ (नं. १८९) पनि भनिन्छ ।

श्रमिक खबर –२०९ (२६ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०९ (२६ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०८ (२३ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०८ (२३ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०७ (२२ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०७ (२२ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०६ (२१ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०६ (२१ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०५ (२० चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०५ (२० चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –१०४ (१९ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –१०४ (१९ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०३ (१८ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०३ (१८ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०२ (१६ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०२ (१६ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०१ (१५ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर –२०१ (१५ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर–२०० (१४ चैत्र २०८०)
श्रमिक खबर–२०० (१४ चैत्र २०८०)