GEFONT Videos

Videos Associated With GEFONT
S.No. Video Title Summary Operation
1 कोरोना भाईरस सम्वन्धि केही भ्रम र वास्तविकता बिश्व स्वास्थ्य संगठनको वेभ साइटबाट कारेना भाइरस सम्बन्धि भ्रम र बास्तविकता नेपालीमा रूपान्त Watch
2 How to protect yourself against COVID-19 Nepali How to protect yourself against COVID-19 Nepali Watch
3 COVID-19 नाेभल काेरना सम्बन्धी चेतनामुल सन्देश Watch
4 8 March 2020 8 March 2020 Watch
5 Gefont English NEWS_287 Gefont English NEWS_287 Watch
6 Gefont English NEWS_286 Gefont English NEWS_286 Watch
7 The Korean Dream Nepali version The Korean Dream Nepali version Watch
8 world of Work_34 world of Work_34 With Moung Moung president of CTUM Myanmar Watch
9 18 Dec 2019 अन्तराष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस (डिसेम्वर १८), २०१९ अध्यक्षको शुभकामना सन्देश Watch
10 World of Work _32 World of Work _32 With Christy Hoffman General Secretary, UNI Global Union Watch
11 World Of Work_31 World Of Work_31 With Dr. Dambar Chemjong Watch
12 Gefont English NEWS_285 Gefont English NEWS_285 Watch
13 Gefont English NEWS_284 Gefont English NEWS_284 Watch
14 Dashain 2076 Dashain 2076 Watch
15 World Of Work_30 World of Work With Mamadou SOUARE, Communication and Public Information Officer, ILO/ACTRAV Watch
16 Gefont English NEWS_283 Gefont English NEWS_283 Watch
17 World Of Work_29 World Of Work_29 Watch
18 Gefont English NEWS_282 Gefont English NEWS_282 Watch
19 Gefont English NEWS_280 Gefont English NEWS_280 Watch
20 Gefont English NEWS_279 Gefont English NEWS_279 Watch

Follow us on