GEFONT Videos

Videos Associated With GEFONT
S.No. Video Title Summary Operation
1 GEFONT English NEWS_289 GEFONT English NEWS_289 Watch
2 world of Work_36 World Of Work-36 With Bruno Deceukelier, WSM Asia Coordinator Watch
3 world of Work_35 world of Work_35 With Bashu Acharya Watch
4 हामी जित्ने छाैं एक दिन हामी जित्ने छाैं एक दिन Watch
5 GEFONT May day Speech by Binod Shrestha GEFONT May day Speech by Binod Shrestha Watch
6 Happy New Year 2077 Happy New Year 2077 Watch
7 कोरोना भाईरस सम्वन्धि केही भ्रम र वास्तविकता बिश्व स्वास्थ्य संगठनको वेभ साइटबाट कारेना भाइरस सम्बन्धि भ्रम र बास्तविकता नेपालीमा रूपान्त Watch
8 How to protect yourself against COVID-19 Nepali How to protect yourself against COVID-19 Nepali Watch
9 COVID-19 नाेभल काेरना सम्बन्धी चेतनामुल सन्देश Watch
10 8 March 2020 8 March 2020 Watch
11 Gefont English NEWS_287 Gefont English NEWS_287 Watch
12 Gefont English NEWS_286 Gefont English NEWS_286 Watch
13 The Korean Dream Nepali version The Korean Dream Nepali version Watch
14 world of Work_34 world of Work_34 With Moung Moung president of CTUM Myanmar Watch
15 18 Dec 2019 अन्तराष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस (डिसेम्वर १८), २०१९ अध्यक्षको शुभकामना सन्देश Watch
16 World of Work _32 World of Work _32 With Christy Hoffman General Secretary, UNI Global Union Watch
17 World Of Work_31 World Of Work_31 With Dr. Dambar Chemjong Watch
18 Gefont English NEWS_285 Gefont English NEWS_285 Watch
19 Gefont English NEWS_284 Gefont English NEWS_284 Watch
20 Dashain 2076 Dashain 2076 Watch

Follow us on